TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH

  • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH
  • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH
  • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH
  • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH
  • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH
  • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH
  • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH
  • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH
  • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI CAM RANH
Điểm nổi bật

+ Khách hàng : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - CÁT CAM RANH FICO
+ Loại hàng cân: Cát trắng
+ Loại cân : Cân nổi 3x18m nổi
+ Tải trọng : Cân 100 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : Indicator Digital DI01 (MKCells - USA)
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 06/2019
+ Địa điểm lắp đặt : Thôn Thủy Triều – Cam Hải Đông – Cam Lâm – Khánh Hòa.

+ Khách hàng : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - CÁT CAM RANH FICO
+ Loại hàng cân: Cát trắng
+ Loại cân : Cân nổi 3x18m nổi
+ Tải trọng : Cân 100 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : Indicator Digital DI01 (MKCells - USA)
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 06/2019
+ Địa điểm lắp đặt : Thôn Thủy Triều – Cam Hải Đông – Cam Lâm – Khánh Hòa.


 
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến chúng tôi!

Để được tư vấn chính xác với nhu cầu thực tế của quí công ty