TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT

  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI BẾN CÁT
Điểm nổi bật

+ Khách hàng : Xưởng chế biến gỗ Dương Quyền
+ Loại hàng cân: các loại gỗ
+ Loại cân : Cân 3x12m thiết kế chìm
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 02/2018
+ Địa điểm lắp đặt : Lắp đặt tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương

+ Khách hàng : Xưởng chế biến gỗ Dương Quyền
+ Loại hàng cân: các loại gỗ
+ Loại cân : Cân 3x12m thiết kế chìm
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 02/2018
+ Địa điểm lắp đặt : Lắp đặt tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương


 
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến chúng tôi!

Để được tư vấn chính xác với nhu cầu thực tế của quí công ty