TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC

  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI BẾN LỨC
Điểm nổi bật

+ Khách hàng : Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An
+ Loại hàng cân: cọc bê tông & bê tông thương phẩm
+ Loại cân : Cân 3x18m thiết kế nổi
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 11/2016
+ Địa điểm lắp đặt : tại Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

+ Khách hàng : Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An
+ Loại hàng cân: cọc bê tông & bê tông thương phẩm
+ Loại cân : Cân 3x18m thiết kế nổi
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 11/2016
+ Địa điểm lắp đặt : tại
Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An


 
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến chúng tôi!

Để được tư vấn chính xác với nhu cầu thực tế của quí công ty