TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A

  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN VSIP 2A
Điểm nổi bật

+ Khách hàng : Công ty TNHH Tam Thời VINA
+ Loại hàng cân: hàng gia công giầy thể thao
+ Loại cân : Cân 3x18m thiết kế chìm
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 01/2019
+ Địa điểm lắp đặt : tại Khu Công nghiệp VSIP II-A, Tân Uyên, Bình Dương

+ Khách hàng : Công ty TNHH Tam Thời VINA
+ Loại hàng cân: hàng gia công giầy thể thao
+ Loại cân : Cân 3x18m thiết kế chìm
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 01/2019
+ Địa điểm lắp đặt : tại Khu Công nghiệp VSIP II-A, Tân Uyên, Bình Dương


 
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến chúng tôi!

Để được tư vấn chính xác với nhu cầu thực tế của quí công ty