TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO

 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI LÀO
Điểm nổi bật

+ Khách hàng : Công ty TNHH CPPT Cao su Dầu tiếng Việt Lào
+ Loại hàng cân: Cao su và mũ cao su
+ Loại cân : Cân nổi 3x18m thiết kế chìm
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 09/2016
+ Địa điểm lắp đặt : tại Bản Khăn Lai - Bản Kungxy Nhày - Huyện Bachiang - Tỉnh Champassak - Cộng hòa DCND Lào

+ Khách hàng : Công ty TNHH CPPT Cao su Dầu tiếng Việt Lào
+ Loại hàng cân: Cao su và mũ cao su
+ Loại cân : Cân nổi 3x18m thiết kế chìm
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 09/2016
+ Địa điểm lắp đặt : tại Bản Khăn Lai - Bản Kungxy Nhày - Huyện Bachiang - Tỉnh Champassak - Cộng hòa DCND Lào


 
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến chúng tôi!

Để được tư vấn chính xác với nhu cầu thực tế của quí công ty