TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2

  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2 TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2 TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2 TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2 TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2 TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2 TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2
  • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2 TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN 2
Điểm nổi bật

+ Khách hàng : Công ty Cổ Phần Xây dựng COTECCONS
+ Loại hàng cân: Bê tông thương phầm, thép, vật liệu xây dựng ....
+ Loại cân : Cân nổi 3x18m nổi trên nền cọc
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công lắp đặt mới 100%, di dời trạm cân từ Masteri thảo điền tới Công trình LANDMARK 81
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 05/2016
+ Địa điểm lắp đặt : tại Khu Tân cảng, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

+ Khách hàng : Công ty Cổ Phần Xây dựng COTECCONS
+ Loại hàng cân: Bê tông thương phầm, thép, vật liệu xây dựng ....
+ Loại cân : Cân nổi 3x18m nổi trên nền cọc
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công lắp đặt mới 100%, di dời trạm cân từ Masteri thảo điền tới Công trình LANDMARK 81
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 05/2016
+ Địa điểm lắp đặt : tại Khu Tân cảng, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh


 
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến chúng tôi!

Để được tư vấn chính xác với nhu cầu thực tế của quí công ty