Cân xe tải Việt Mỹ

Hồ sơ năng lực

TRẠM CÂN 3X12M CÔNG TY GẠCH ĐĂNG KHOA
GMT - June 21, 2019
TRẠM CÂN 3X12M CÔNG TY GẠCH ĐĂNG KHOA

Cân xe tải 80 Tấn

Kich thước 3x12m
22/06/2019

Trạm Ép Giấy An Nguyên
GMT - June 9, 2016
Trạm Ép Giấy An Nguyên

Cân xe tải 80 Tấn
06-2016

Công Ty TNHH Ba Con Cò
GMT - May 24, 2016
Công Ty TNHH Ba Con Cò

Cân xe tải 80 Tấn
05-2016

Công Ty TNHH TA&G - Thái Lan
GMT - April 19, 2016
Công Ty TNHH TA&G - Thái Lan

Cân xe tải 100 Tấn
04-2016

Trạm Cân Trọng Nghĩa - Đồng Nai
GMT - August 9, 2015
Trạm Cân Trọng Nghĩa - Đồng Nai

Cân xe tải 100 Tấn
08-2015

Công Ty Tân Tân Mai
GMT - July 19, 2015
Công Ty Tân Tân Mai

Cân xe tải 80 Tấn
07-2015

Công Ty Nhựa Rạng Đông
GMT - March 2, 2015
Công Ty Nhựa Rạng Đông

Cân xe tải 80 Tấn
03-03-2015

Công Ty TNHH Nhà Máy PEB
GMT - January 23, 2015
Công Ty TNHH Nhà Máy PEB

Cân xe tải 80 Tấn
24-01-2015

Công Ty CP XD 194 - Cam Ranh
GMT - January 6, 2015
Công Ty CP XD 194 - Cam Ranh

Cân xe tải 80 Tấn
07-01-2015

Công Ty TNHH VNS-DEAWOO
GMT - August 17, 2014
Công Ty TNHH VNS-DEAWOO

Cân xe tải 100 Tấn
22-09-2014

Công Ty CP Bê Tông IBS
GMT - August 17, 2014
Công Ty CP Bê Tông IBS

Cân xe tải 80 Tấn
18-08-2014

Công Ty CP Mía Đường Phan Rang
GMT - August 17, 2014
Công Ty CP Mía Đường Phan Rang

Cân xe tải 80 Tấn
18-08-2014

BQL Các Cảng Cá Cà Mau
GMT - August 5, 2014
BQL Các Cảng Cá Cà Mau

Cân xe tải 80 Tấn
06-08-2014

Công Ty TNHH MTV Cung Uứng Năng Lượng Xanh - HCM
GMT - April 20, 2014
Công Ty TNHH MTV Cung Uứng Năng Lượng Xanh - HCM

Cân xe tải 60 Tấn
29-04-2014

Công Ty TNHH Chế Biến Xuất Khẩu Thùy Anh
GMT - February 13, 2014
Công Ty TNHH Chế Biến Xuất Khẩu Thùy Anh

Cân xe tải  80 Tấn
02-04-2014

Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Masan - Bình Dương
GMT - February 12, 2014
Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Masan - Bình Dương

Cân xe tải 100 Tấn
13-02-2014

Nhà Máy Tinh Bột Sắn Đắk Lắk
GMT - October 20, 2013
Nhà Máy Tinh Bột Sắn Đắk Lắk

Cân xe tải 60 Tấn
21-10-2013

Công Ty CP Mía Đường Bến Tre
GMT - June 30, 2013
Công Ty CP Mía Đường Bến Tre

Cân xe tải 80 Tấn
01-07-2013

Công Ty CP Thủy Sản Hải Hương - Bến Tre
GMT - June 16, 2013
Công Ty CP Thủy Sản Hải Hương - Bến Tre

Cân xe tải 80 Tấn
17-06-2013

Công Ty TNHH Điôxit Titan - Bình Thuận
GMT - July 15, 2012
Công Ty TNHH Điôxit Titan - Bình Thuận

Cân xe tải 100 Tấn
26-07-2012

Công Ty TNHH Cảng Quốc Tế SP - PSA - Vũng Tàu
GMT - May 4, 2012
Công Ty TNHH Cảng Quốc Tế SP - PSA - Vũng Tàu

Cân xe tải 30 Tấn
05-05-2012

Công Ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc - Bình Dương
GMT - April 4, 2010
Công Ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc - Bình Dương

Cân xe tải 120 Tấn
05/04/2012

Built in 2003
1
zalo call