Chứng chỉ Phê Duyệt Mẩu

PHÊ DUYỆT MẨU PHƯƠNG TIỆN ĐO  CÂN XE TẢI
 
TỒNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM cấp giấy chứng nhận PHÊ DUYỆT MẨU PHƯƠNG TIỆN ĐO cho CÔNG TY TNHH SX TM DV CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT MỸ .
  • Số  1023 / QĐ -TĐC  Cấp Ngày : 26 Tháng 06  Năm 2017
  • Số  107 / QĐ-TĐC     Cấp Ngày : 18 Tháng 01  Năm 2016
-Công  ty Cân Điện Tử Việt Mỹ được quyền sản xuất và phân phối  các trạm cân xe tải đúng tiêu chuẩn chât lượng  theo danh sách đã được Tồng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp cho doanh nghiệp .
 
 
 
STT
 
 
KÝ HIỆU
 
KÝ HIỆU PHƯƠNGTIỆN ĐO
 
1
 
VMS-80T 318 BT-MK
 
 
PDM 2014 -2017
                                       
Trạm cân xe tải 80 tấn – Kích thước 3x18m -Khung bàn cân làm Bê tông  chịu lực- Thiết bị  điện tử của hảng  MKCELL – USA
 
 
2
 
 
VMS-80T320- MKCELL
 
 
PDM2015-2017
 
                                       
Trạm cân xe tải 80 tấn – Kích thước 3x20 m -Khung bàn cân làm Sắt  chịu lực- Thiết bị  điện tử của hảng  MKCELL – USA
 
 
3
 
VMS-100T318 - MKCELL
 
 
PDM2016 - 2017
                                       
Trạm cân xe tải 100 tấn – Kích thước 3x18 m -Khung bàn cân làm Sắt  chịu lực- Thiết bị  điện tử của hảng  MKCELL – USA
 
 
4
 
 
VMS-80T312 - MKCELL
 
 
PDM 127 - 2016
 
Trạm cân xe tải 80 tấn – Kích thước 3x12 m -Khung bàn cân làm Sắt  chịu lực- Thiết bị  điện tử của hảng  MKCELL – USA.
 
 
5
 
 
VMS-80T318 - MKCELL
 
PDM 128 - 2016
 Trạm cân xe tải 80 tấn – Kích thước 3x18 m -Khung bàn cân làm Sắt  chịu lực- Thiết bị  điện tử của hảng  MKCELL – USA. 
 
6
 
 
VMS-80T318-BT
 
PDM 129 - 2016
 
Trạm cân xe tải 80 tấn – Kích thước 3x18m -Khung bàn cân làm Bê tông  chịu lực- Thiết bị  điện tử của hảng  MKCELL – USA
 
 
7
 
VMS - 80T318- DS1
 
 
PDM 130 - 2016
 
Trạm cân xe tải 80 tấn – Kích thước 3x18 m -Khung bàn cân làm Sắt  chịu lực- Thiết bị  điện tử của hảng  AMCELL – USA.
 
 
8
 
VMS-80T312 - KINGBIRD
 
 
PDM 131 - 2016
 
Trạm cân xe tải 80 tấn – Kích thước 3x12 m -Khung bàn cân làm Sắt  chịu lực- Thiết bị  điện tử của hảng  Metlertoledo –  USA.
 
 
9
 
VMS-80T318 -KINGBIRD
 
 
PDM 132 - 2016
 
Trạm cân xe tải 80 tấn – Kích thước 3x12 m -Khung bàn cân làm Sắt  chịu lực- Thiết bị  điện tử của hảng  Metlertoledo –  USA.