Xưởng cơ khí Việt Mỹ

 XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT MỸ 

Địa chỉ : Khu Đồi Dù - Thái Bình - Long Bình - Quận 9

 
Xưởng cơ khí việt mỹ - 1Xưởng cơ khí việt mỹ - 2Xưởng cơ khí việt mỹ - 3Xưởng cơ khí việt mỹ - 4

Xưởng cơ khí việt mỹ - 5Xưởng cơ khí việt mỹ - 6Xưởng cơ khí việt mỹ - 7Xưởng cơ khí việt mỹ - 8Xưởng cơ khí việt mỹ - 9Xưởng cơ khí việt mỹ - 10