TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG

 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG TRẠM CÂN 100 TẤN 3.2X23M LẮP TẠI VĨNH LONG
Điểm nổi bật

+ Khách hàng: CÔNG TY TNHH CJ E&C VIỆT NAM
+ Loại hàng cân: thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm
+ Loại cân: Cân 3.2x23m thiết kế nổi
+ Tải trọng: Cân 100 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính: TI-1680-D EU Digital Weighing Indicator
+ Cảm biến lực: Loadcell Digital DBSQD2 30T
+ Hình thức lắp đặt: Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện: 30 ngày
+ Thời gian bàn giao: Tháng 08/2019
+ Địa điểm lắp đặt: tại nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm tại CJ VINA MEKONG Tỉnh Vĩnh Long.

+ Khách hàng: CÔNG TY TNHH CJ E&C VIỆT NAM 
+ Loại hàng cân: thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm 
+ Loại cân: Cân 3.2x23m thiết kế nổi
+ Tải trọng: Cân 100 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính: TI-1680-D EU Digital Weighing Indicator
+ Cảm biến lực: Loadcell Digital DBSQD2 30T
+ Hình thức lắp đặt: Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện: 30 ngày
+ Thời gian bàn giao: Tháng 08/2019
+ Địa điểm lắp đặt: tại nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm tại CJ VINA MEKONG Tỉnh Vĩnh Long.

 
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến chúng tôi!

Để được tư vấn chính xác với nhu cầu thực tế của quí công ty