TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH

 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
 • TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH TRẠM CÂN 100 TẤN 3X18M LẮP TẠI TÂY NINH
Điểm nổi bật

+ Khách hàng : Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Mekong
+ Loại cân : Cân 3x18m thiết kế nổi trên nền bê tông
+ Tải trọng : Cân 100 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Tích hợp : 02 camrera quan sát
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 04/2019
+ Địa điểm lắp đặt : tại Khu công nghiệp Thành Thành Công - Trảng Bàng - Tây Ninh

+ Khách hàng : Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Mekong
+ Loại cân : Cân 3x18m thiết kế nổi trên nền bê tông
+ Tải trọng : Cân 100 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Tích hợp : 02 camrera quan sát
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 04/2019
+ Địa điểm lắp đặt : tại Khu công nghiệp Thành Thành Công - Trảng Bàng - Tây Ninh 
gg
gg
gg
gg
gg
Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến chúng tôi!

Để được tư vấn chính xác với nhu cầu thực tế của quí công ty