TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG

 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG TRẠM CÂN 80 TẤN 3X12M LẮP TẠI SÓC TRĂNG
Điểm nổi bật

+ Khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BIOWAY HITECH
+ Loại hàng cân: Phân bón
+ Loại cân : Cân nổi 3x12m nổi
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : Indicator Digital DI01 (MKCells - USA)
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 11/2016
+ Địa điểm lắp đặt : Lô Q1 đường N1 khu CN An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành,
tỉnh Sóc Trăng.

+ Khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BIOWAY HITECH
+ Loại hàng cân: Phân bón
+ Loại cân : Cân nổi 3x12m nổi
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : Indicator Digital DI01 (MKCells - USA)
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 11/2016
+ Địa điểm lắp đặt : Lô Q1 đường N1 khu CN An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành,
tỉnh Sóc Trăng
.

 
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập  nhập ...
Đang cập nhập ...
Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến chúng tôi!

Để được tư vấn chính xác với nhu cầu thực tế của quí công ty