TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC

 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
Điểm nổi bật

+ Khách hàng : Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
+ Loại hàng cân: tấm thạch cao, bột trét tường
+ Loại cân : Cân 3x18m thiết kế chìm có các tấm grating 2 bên
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : Mettlertoledo - USA
+ Cảm biến lực : Loadcell Mettlertoledo - USA
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 03/2016
+ Địa điểm lắp đặt : tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM

+ Khách hàng : Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
+ Loại hàng cân: tấm thạch cao, bột trét tường
+ Loại cân : Cân 3x18m thiết kế chìm có các tấm grating 2 bên
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : Mettlertoledo - USA
+ Cảm biến lực : Loadcell Mettlertoledo - USA
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 03/2016
+ Địa điểm lắp đặt : tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM


 
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến chúng tôi!

Để được tư vấn chính xác với nhu cầu thực tế của quí công ty