TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC

 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC TRẠM CÂN 80 TẤN 3X18M LẮP TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
Điểm nổi bật

+ Khách hàng : Công Ty Cổ Phần Kim Khí
+ Loại hàng cân: Thép tấm, thép hình
+ Loại cân : Cân 3x18m thiết kế nổi
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 07/2018
+ Địa điểm lắp đặt : tại Kho Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM

+ Khách hàng : Công Ty Cổ Phần Kim Khí
+ Loại hàng cân: Thép tấm, thép hình
+ Loại cân : Cân 3x18m thiết kế nổi
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 07/2018
+ Địa điểm lắp đặt : tại Kho Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM 
gg
gg
gg
gg
gg
Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến chúng tôi!

Để được tư vấn chính xác với nhu cầu thực tế của quí công ty