TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO

 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO
 • TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO TRẠM CÂN 80 TẤN 3X20M LẮP TẠI KCN THUẬN ĐẠO
Điểm nổi bật

+ Khách hàng : Công ty TNHH NUTRECO INTERNATIONAL (VIỆT NAM)
+ Loại hàng cân: thức ăn thủy sản
+ Loại cân : Cân 3x20m thiết kế nổi trên nền 10 cọc ly tâm
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 05/2017
+ Địa điểm lắp đặt : tại KCN Thuận Đạo – Bến Lức – Long An

+ Khách hàng : Công ty TNHH NUTRECO INTERNATIONAL (VIỆT NAM)
+ Loại hàng cân: thức ăn thủy sản
+ Loại cân : Cân 3x20m thiết kế nổi trên nền 10 cọc ly tâm
+ Tải trọng : Cân 80 tấn ± 10kg
+ Bộ hiện thị chính : MKCell-USA Indicator Digital DI01
+ Cảm biến lực : Loadcell Digital MK-LU-D-30T
+ Hình thức lắp đặt : Thi công trọn gói, lắp đặt mới 100%
+ Thời gian thực hiện : 30 ngày
+ Thời gian bàn giao : Tháng 05/2017
+ Địa điểm lắp đặt : tại KCN Thuận Đạo – Bến Lức – Long An


 
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đang cập nhập ...
Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến chúng tôi!

Để được tư vấn chính xác với nhu cầu thực tế của quí công ty